Izithakazelo ZakwaZulu – Zulu Surnames & Zulu Clan Names List

Izithakazelo ZakwaZulu – Zulu Surnames & Zulu Clan Names List

Izithakazelo, or better still, Zulu clan names are the authentic African identity that all Zulus identify with. Like it is in every culture, especially in Africa naming a child according to the clan expectations is a great source of identity. So what are the clan names of the Zulu?

Izithakazelo
Image: facebook.com, @zulunames
Source: UGC

Even as you consider Zulu surnames for your baby, you may want to know what the clan names are. These Izithakazelo Zakwa Zulu are some of the most authentic names you will come across in the Zulu culture. They include the following:

Clan names of the Zulu

These represent the interest of the different groups. They can be classified as follows:

B

This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu.

 • Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, owavel’ elangeni!
 • Bhembe: Mashinini, Guliwe, Cindi
 • Bhengani: Singo, Nyambawu
 • Bhengu: Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!
 • Bhuyeni: Sigwaxa
 • Biyase: Khathini, Ziqubu, Luphondo! Ngonyama yenduna
 • Biyela: Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume, Ndaba, balibele! Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi
 • Blose (Bhulose): Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Noncengwa! Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Chobile! Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Shinga! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo!
 • Bophela: Hlomuka, NgidiBuleni Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula!
 • Buthelezi: Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Mnandi ngamondi! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili!

Read also

Tebogo Thobejane puts Muvhango back on top: "Beauty with brains"

C

 • Caluza: Mnguni
 • Cebekhulu: Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana!
 • Cele: Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico
 • Chagwe: Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe
 • Chamane: Gcugcwa, Nzama, Wosiyane
 • Chili: Mdunge
 • Chonco: Gambushe
 • Chule: Nxele
 • Cibane: Shongololo
 • Cindi: Mahlaba

D

 • Dimba: Dukada Fanisa Fenya Nkundlande
 • Dindi: Mhlongo Mgabhi Njomane
 • Dladla Gadlela Vezi Ngazitha Mgabadeli Mhlophe
 • Dlamini, Nkosi, Sibalukhulu, Mlangeni
 • Dlamlenze Galu Nyamenja
 • Dlomo Mkhabela Dinangwe Bhelesi
 • Dludla Cebisa Sikhakha
 • Dludlu Mtima Mzomba Sikhakhane
 • Dlungwana Nondaba Gagashe Zondi
 • Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela
 • Dubazane Mwelase
 • Dube Maqhama Khushwayo Nsizwakele Shozi
 • Duma Ntenga Mthombeni Lwandle
 • Dumakude Shange
 • Dumisa Gcwensa Ndimande
 • Dunge Chiliza
 • Duze Seyama Fakazi Fakude

F

 • Fihlela

G

 • Gabela Lindamkhonto Mnungwa
 • Gama Shabangu Mbokane Mdluli Manyoni
 • Gamede Mkholwa Sebenzekhaya Mbede
 • Gasela Gazu Sibiya
 • Gcaba Thembela Nombela Mbuso
 • Gumede Gcaleka Mthembu* Mvelase
 • Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande
 • Gebashe Ngcaweni Mnguni
 • Gedeza Mnyandu Nongalaza Mpangazitha
 • Gina: Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi.
 • Gininda Nyembezi Shamase
 • Goba MbamboMagoza
 • Gobhozi Nyuswa Ngcobo Fuze
 • Gule Malambule Nselenduna
 • Guma Siyaya Mangena
 • Gumbi Ndandali Mlotshwa
 • Gumede Qwabe Mnguni Khondlo Yeyeye Phakathwayo
 • Gwacela Mbili Mhlanga
 • Gwagwa Mlambo Qunga Mphephethwa
 • Gwala, Nkondlwane
 • Gwamanda Yenga, Sochumase

Read also

Big Zulu says Imali Eningi is still the biggest song in Mzansi

H

 • Hadebe: Mthimkhulu Bhungane
 • Hlabisa: Ngotsha Mdinwa Songiya, Somfula
 • Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa
 • Hlela: Madlula, Hangala, Kunene
 • Hlengwa: Mashasha, Thoyana
 • Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence
 • Hlongwane: Ngwane, Sangweni, Zikhali
 • Hlophe: Thumbeza, Myeni, Sameya
 • Hlubi: Nkosi, Ludonga, Mavuso

J

 • Jali: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane
 • Jama: Dlamini, Mzizi, Sijadu
 • Jamile: Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele
 • Jele: Luvuno, Nonyana, Sokhwebula
 • Jili: Vilakazi
 • Jiyane: Mkhathini, Magolwana, Mahlinza

K

 • Khaba: Ngobese, Mqungebe
 • Khambule: Mlotshwa, Mncube
 • Khanyeza: Ngwane
 • Khanyile: Ngwane
 • Khathi: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya
 • Khawula: Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi
 • Kheswa: Nozulu, Mpangazitha
 • Khomo: Sibiya, Zamisa
 • Khoza: Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla
 • Khubisa: Nkomo Ncube
 • Khuboni: Maseko, Simelane
 • Khulu: Mbulaze, Mntungwa
 • Khuluse: Hlongwa, Gabhezi, Mdindela
 • Khumalo: Mabaso
 • Khumbuza: Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, Mnguni
 • Khwela: Ndulini
 • Khwane: Dlakela, Gugushe
 • Kubheka: Khathide, Sobote, Magononde
 • Kunene: Madonsela, Mtimande
 • Kweyama: Vezi, Dladla

L

 • Lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu.
 • Langa: Sothole, Ngwane, Mcwaye
 • Lembede: Ndima
 • Linda: Cebekhulu
 • Lukhele: Mdluli, Nzimande
 • Luthuli: Madlanduna, Mshibe
 • Luvuno: Malembe

Read also

Tradisionele malvapoeding resep: stap-vir-stap gids en proses

M

 • Mabanga: Dlodlo, Langa, Mpangazitha
 • Mabaso: Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi
 • Mabhena: Musi, Mhlanya
 • Mabizela: Mshengu, Shabalala, Ndimande
 • Mabika: Dinane, Dinabantu
 • Mabuya: Msibi, Ndlondlo, Ngwenya, Mntimande
 • Mabuyakhulu: Ndiyema, Mdotshana
 • Mabuza: Ludonga
 • Made: Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela
 • Madela: Longode, Ndaba, Hhoyiyane
 • Madiba: Shinga
 • Madi: Ngalonde,
 • Madide: Phikela, Mawanda, Sompisi
 • Madinane: Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi, Lakaza.
 • Madlala: Mpumuza, Bhengu, Sishi,
 • Khabalidaka, Nodlomo
 • Madondo: Mnguni, Mnquhe
 • Madonsela: Kunene, Mntimande
 • Maduma: Mthiyane
 • Maduna: Mdlalose, Nyanda
 • Mafulela: Ndondakusuka Mafobo,
 • Mafuleka: Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!!
 • Magagula: Mthombeni
 • Magubane: Thole,
 • Nkomose, Sothole, Ndlandla
 • Magutshwa: Simelane
 • Magwaza: Yengwayo
 • Mahaye: Nodanga, Ntombela, Ntanzi
 • Mahlaba: Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi
 • Mahlalela: Maziya, Mcanco
 • Mahlangu: Mabhoko, Mbili, Phetha
 • Mahlinza: Jiyane, Zosongo, Mkhathini
 • Mahlobo: Sokhela, Nzuza
 • Majola: Macingwane, Mchunu
 • Majozi: Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe
 • Makhanya: Duze, Mnguni, Yeyeye
 • Makhaye: Shombela, Mdeke, Nyawokhulu
 • Makhathini: Mncwabe
 • Makhaza: Luvuno, Sokhela
 • Makhoba: Sengwayo, Ncwane
 • Makhunga: Phethela
 • Malevu: Vezi, Kunene , Ziqunde
 • Malinga: Mlotshwa, Vunisa, Zindela
 • Maluleka: Thomoyi
 • Mamba: Nkosi
 • Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande
 • Manqele: Duyaza, Phakathi, Ndaba
 • Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji
 • Manzini: Zungu
 • Maphalala: Khoza, Mtimande, Mavuso
 • Maphanga: Gumede, Ginindza
 • Maphisa: Mlambo, Sishange, Mabhedla
 • Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile
 • Masango: Ntusi, Mdluli
 • Maseko: Ngcamane, Khuboni
 • Mashaba: Ngungunyana, Phoseka
 • Mashinini: Guliwe, Bembe, Cindi
 • Masikane: Tiba
 • Masina: Mathebula, Mkholo
 • Masinga: Shobane, Njomane, Mangethe
 • Masilela: Mntambo, Mlondo
 • Masondo: Nyambose, Mpanza
 • Masuku: Nhlane, Ndwandwe
 • Mathaba: Mcambi, Mbuyazi
 • Mathe: Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha
 • Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu, Sodiza, Ntongadli
 • Mathebula: Masina, Mkholo, Mthombeni
 • Mathenjwa: Ndabezitha
 • Mathunjwa: Mvubu
 • Mathibela: Msuthu
 • Mathonsi: Shekimbuya
 • Mathwasa: Silangwe, Ntamonde
 • Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu
 • Mavuso: Ludonga, Mshengu, Shabalala
 • Mayise: Phakathi, Nkomoye, Nsele
 • Mayisela: Mhayise, Jibela, Mbonane
 • Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini
 • Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo Goba,
 • Magoza, Mdunge
 • Mbanjwa: Sokhela, Magujwa, Dindela
 • Mbatha: Shandu
 • Mbebe: Guliwe, Mashinini
 • Mbeje: Mbatha, Shandu
 • Mbhele: Khuboni, Godide, Ndlela
 • Mbhense: Mgwaba! Bhensela, Nsindane
 • Mbili: Khosini
 • Mbokazi: Donda, Sontuli, Hlumakazi
 • Mbonambi: Mbuyazi, Mabhodla
 • Mbongwa: Mbuyisa, Makhubo
 • Mbongwe: Sondisa, Maphanga
 • Mbotho: Nsindane, Mtolo, Mshikela
 • Mbuli: Mlawula
 • Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*
 • Mcambe: Mathaba
 • Mcanyana: Mayeza, Kholose, Mshiyane
 • Mchunu: Macingwane
 • Mcoyi: Gumede
 • Mdaka: Nhlabathi, Mdomula, Magezana
 • Mdakane: Mlangatshe
 • Mdladla: Thumbela, Mwelase
 • Mdlalose: Nyanda, Maduna, Dikane
 • Mdletshe: Ngomane, Msindazwe
 • Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo
 • Mdonswa: Nguse
 • Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo, Makhathini
 • Memela: Gambu, Msuthu, Nontuli
 • Meyiwa: Msomi, Gasa
 • Mfeka: Mzimela.
 • Mfusi: Thiyane
 • Mgcaleka: Mthembu, Mvelase
 • Mgenge: Maphahla
 • Mgobhozi: Mahlobo, Yeyeye
 • Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla
 • Mhlanga: Gwacela, Mbili
 • Mhlangu:
 • Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela
 • Mhlungu: Mthiya, Mwelase, Ngwane
 • Miya: Mzizi
 • Mjadu: Sonqandile, Mshikila, Ndlela
 • Mjwara: Mbelu, Mnangwe, Gubeshe
 • Mkhabela: Dlomo
 • Mkhatshwa: Nxumalo, Ndwandwe
 • Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa
 • Mkhize: Gubhela, Khabazela, Gcwabe
 • Mkhonza: Mhlongwane, Ngwane
 • Mkhulisi:
 • Mkhumbuzi: Magaya, Cele
 • Mkhungo: Lango, Sodi
 • Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase
 • Mlaba: Ximba, Mabhoyi
 • Mlambo: Gubhuza, Ndlanzi, Magaye
 • Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda
 • Mlawu: Nzamela
 • Mlondo: Mgenge, Mntambo
 • Mncube: Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha
 • Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini
 • Mngadi: Madlokovu, Ngema
 • Mngoma: Cenge, Mkhongisa
 • Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka
 • Mnikathi: Gcwensa, Khaphela
 • Mnisi: Mvulani, Nkophe
 • Mnomiya: Gininda, Shezi
 • Mnqayi: Mashiya, Linda Nsele
 • Mntambo: Mlondo, Vezi, Masilela, Jiyane
 • Mnyandu: Mpangazitha, Bhedleni
 • Mnyoni: Dlamane
 • Motha: Mvulane
 • Mtolo: Nsindane, Mboko
 • Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda
 • Mpila: Delwayo
 • Mpofana: Ntombela
 • Mpungose: Khuba, Gawozi, Phahla
 • Mpunzana: Mpanza
 • Mqadi: Mbuyisa
 • Msane/Msani: Vangisa, Mvuna, Majoka
 • Mseleku: Duma, Lwandle, Mthombeni
 • Msibi: Ndlondlo, Guliwe
 • Msimang: Thabizolo, Nonkosi
 • Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi
 • Msweli: Nxele, Seme, Nongalo
 • Mthabela: Chibi, Mlotshwa
 • Mthalane: Weza
 • Mthanti: Mnyaka, Mthiyane, Ntsele
 • Mthembu: Mvelase, Mkhulisi
 • Mthethwa: Jobe, Nyambose, Masondo
 • Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane
 • Mthiya: Zubane, Mbatha Mthiyane
 • Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi
 • Mthombeni: Magagula
 • Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla
 • Mvubu: Mgasela, Mdluli, Mathunjwa
 • Mvula: Duma
 • Mvuyana: Khumbuza, Cele
 • Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele
 • Mwandla: Nqumela, Magange
 • Msweli: Dubandlela
 • Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha
 • Mzila: Mawewe
 • Mzileni: Nyawose
 • Mzimela: Mnguni, Dimbani
 • Mzizi: Dlamini
 • Mzobe: Lamula, Phohlo
 • Mzolo: Dlangamandla, Gasa, Mbungela
 • Mzoneli: Phingoshe, Msomi
 • Mzulwini: Gcwensa, Shozi, Ndimande

Read also

Muvhango Teasers October 2020: Sechabo succumbs to cancer

N

 • Nala: Gwija, Mhlophe
 • Ncala: Njiki, Maphanga
 • Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma
 • Ncanana: Mathe, Thenjwayo, Mzilankatha
 • Ncongwane: Nkwakha
 • Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane
 • Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa
 • Ndawo: Yamela, Khoza, Khobeni, Mphahlwa
 • Ndawonde: Zitha
 • Ndebele: Mazankosi, Vanande
 • Ndima: Lembede
 • Ndimande: Gcwensa, Mzulwini
 • Ndlala: Khezokhulu, Tukane, Mlalane
 • Ndlangamandla: Mphazima
 • Ndlanzi: Hadebe, Bhungane, Mthimkhulu
 • Ndlanya: Mjoli, Mbekwa
 • Ndlela: Bayeni, Sompisi, Godide, Mphemba
 • Ndlovu: Gatsheni, Boyabenyathi
 • Nduli: Khwela
 • Ndulini: Khwela, Sithombo
 • Nene: Sithenjwa, Ngema
 • Ngcamu: Mncube, Mzilankatha
 • Ngcemu: Makhathini, Xulu, Donda
 • Ngcobo: Mavela, Fuze, Mapholoba, Mbili
 • Ngema: Mngadi, Ntusi, Nene
 • Ngiba: Mlungwana, Zikhungwini
 • Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo
 • Ngobese: Mqungebe, Donda, Mthinti
 • Ngonini: Mlawu
 • Ngubane: Mbomvu
 • Ngubeni: Nkomo
 • Ngwenya: Mtimande
 • Ngwazi: Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa
 • Nhlanhla: Mncube Nhlapho: Sigegede, Mwelase
 • Nhleko: Mgilija, Mncwango
 • Nhlengethwa: Msuthu
 • Nkabinde: Mcusi, Mzizi
 • Nkonyeni: Chibini, Khanyayo
 • Nkosi: Dlamini
 • Nkumane: Zitha
 • Nkwanyana: Zikode
 • Njapha: Soduba, Vabaza, Siyeshe
 • Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo
 • Nsele: Linda, Hadebe
 • Nsibande: Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela
 • Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu
 • Ntenga: Duma
 • Ntombela: Mahlobo, Mpangazitha
 • Ntuli: Mphemba, Mbhele
 • Ntshangase: Mgazi, Biyela, Menziwa
 • Ntshalintshali: Phathwayo
 • Ntshingila: Dlabane
 • Ntshiza: Mtolo, Dlangamandla
 • Nxamalala: Zuma
 • Nxasana: Nonduma, Bele, Sikhonza
 • Nxele: Sweli, Semi, Msweli
 • Nxumalo: Ndwandwe, Mlaba, Mkhatshwa
 • Nyandeni: Gasela, Khukhuza, Mashobane
 • Nyawo: Dumakude, Mlaba
 • Nyembe: Thwala, Siwela
 • Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali
 • Nyide: Ndabase, Mahulube
 • Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba
 • Nzama: Zukula, Chamane, Wosiyane
 • Nzima: Phakathi
 • Nzimande: Mphephethwa, Mdluli, Mdlobhiya, Mangcamane
 • Nzimase: Sishi
 • Nzuza: Mshazi, Mahlobo

Read also

Interesting facts about the Soweto Gospel Choir: members, songs, albums, and awards

P

 • Phakathi: Mncwango, Sigagu, Juqula
 • Phewa: Mvelase
 • Phoswa: Nyoni, Gengeshe
 • Phungula: Mdlovu

Q

 • Qwabe: Gumede

S

Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi

 • Sangweni: Hlongwane, Ngwane, Zikhali
 • Seme: Mbuyazi, Msweli
 • Shabane: Mboyisa, Mlinga
 • Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…
 • Shabalala: Mshengu
 • Shabangu: Mbhele, Gama, Ntuli
 • Shandu: Mbatha, Mthiya
 • Shange: Dumakude, Mdima
 • Shangase: Shuku
 • Shazi: Zindela, Cebekhulu
 • Shelembe: Maphalala, Mzamela
 • Shezi: Dlaba
 • Shinga: Ndelu, Blose, Madziba
 • Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa
 • Shoyisa: Mnqayi
 • Shozi: Mthiya
 • Sibaya: Thango, Gotsholo
 • Sibeko: Maziya, Mkhabela
 • Sibisi: Mahlase, Bhovungana, Gamede
 • Sibiya: Ndaba, Sotobe
 • Sikhakhane: Mathula, Nzimase
 • Sikhosana: Ncama, Msamkhulu, Somboni
 • Sikobi: Ngwenya
 • Simelane: Magutshwa
 • Sithole: Mondise, Jobe
 • Siyaya: Guma, Mangena
 • Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo
 • Sokhulu: Mthiyane

T

 • Thabethe: Mangede
 • Thango: Sibaya, Jiyane
 • Thela:
 • Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina
 • Thembela: Nombela, Gcaba
 • Thenjwayo: Nsibande, Gabadela
 • Thwala: Mnyamande, Nyembe, Motha,
 • Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene
 • Thusini: Donda, Manqele, Mnguni, Mlaba

W

 • Wanda: Mathetha, Mphankomo
 • Wela: Yeye
 • Weza: Mthalane Kweyama, Mnembe
 • Vilakazi: Mphephethwa, Jili, Binda
 • Vumase:Sikhumbane, Mfumu

Read also

The best of Imbewu: The Seed Teasers for December 2019

V

 • Vumisa: Nkala
 • Vundla: Gigaba

X

 • Xaba: Nonkosi
 • Xala: Gubulundu, Mbanjwa, Zizi, Dlamini
 • Xhakaza: Bhengu, Nondela
 • Ximba: Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi
 • Xolo: Msuthu, Ntamonde, Thusi
 • Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba

Y

 • Yengwa: Gwamanda, Sondini
 • Yeni: Shibase, Zondi

Z

 • Zaca: Msenti Majila
 • Zakwe: Cebisa, Mdlolo,
 • Zama: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane
 • Zibani:Zikhonjwa, Nontanda
 • Zikhali: Sangwani, Hlongwane, Ngwane
 • Zincume: Mhlongo, Njomane
 • Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu
 • Zimu: Mtuswa, Mbhodwe Biyase, Khathini
 • Zitha: Ndawonde
 • Zondi: Nondaba, Gagashe, Luqe
 • Zondo: Mthiyane
 • Zubane: Mthiya, Zikhonjwa
 • Zuke: Mbhedu, Bikelwayo
 • Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi,
 • Zungu: Manzini
 • Zwane: Mangethe! Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto

As you consider the different Izithakazelo ZakwaZulu, which is the identity of the Zulu people, you will appreciate that every people have an origin. This is what keeps communities around the world together. A sense of identity that is unique to them.

Source: Briefly.co.za

Online view pixel