Izithakazelo ZakwaZulu: Zulu Surnames & Zulu Clan Names List

Izithakazelo ZakwaZulu: Zulu Surnames & Zulu Clan Names List

Izithakazelo, or better still, Zulu clan names are the authentic African identity that all Zulus identify with. Like it is in every culture, especially in Africa naming a child according to the clan expectations is a great source of identity. So what are the clan names of the Zulu?

Izithakazelo
Izithakazelo ZakwaZulu: Zulu Surnames & Zulu Clan Names List. Photo: @zulunames
Source: UGC

Even as you consider Zulu surnames for your baby, you may want to know what the clan names are. These Izithakazelo Zakwa Zulu are some of the most authentic names you will come across in the Zulu culture.

Clan names of the Zulu

These represent the interest of the different groups. They can be classified as follows:

Zulu clan names starting with B

This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu.

 • Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, owavel’ elangeni!
 • Bhembe: Mashinini, Guliwe, Cindi
 • Bhengani: Singo, Nyambawu
 • Bhengu: Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!
 • Bhuyeni: Sigwaxa
 • Biyase: Khathini, Ziqubu, Luphondo! Ngonyama yenduna
 • Biyela: Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume, Ndaba, balibele! Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi
 • Blose (Bhulose): Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Noncengwa! Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Chobile! Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Shinga! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo!
 • Bophela: Hlomuka, NgidiBuleni Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula!
 • Buthelezi: Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Mnandi ngamondi! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili!

Read also

Dladla Mshunqisi pokes fun at unbothered man chowing on meat bone at groove in video, SA entertained

Zulu clan names starting with C

 • Caluza: Mnguni
 • Cebekhulu: Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana!
 • Cele: Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico
 • Chagwe: Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe
 • Chamane: Gcugcwa, Nzama, Wosiyane
 • Chili: Mdunge
 • Chonco: Gambushe
 • Chule: Nxele
 • Cibane: Shongololo
 • Cindi: Mahlaba

Zulu clan names starting with D

 • Dimba: Dukada Fanisa Fenya Nkundlande
 • Dindi: Mhlongo Mgabhi Njomane
 • Dladla Gadlela Vezi Ngazitha Mgabadeli Mhlophe
 • Dlamini, Nkosi, Sibalukhulu, Mlangeni
 • Dlamlenze Galu Nyamenja
 • Dlomo Mkhabela Dinangwe Bhelesi
 • Dludla Cebisa Sikhakha
 • Dludlu Mtima Mzomba Sikhakhane
 • Dlungwana Nondaba Gagashe Zondi
 • Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela
 • Dubazane Mwelase
 • Dube Maqhama Khushwayo Nsizwakele Shozi
 • Duma Ntenga Mthombeni Lwandle
 • Dumakude Shange
 • Dumisa Gcwensa Ndimande
 • Dunge Chiliza
 • Duze Seyama Fakazi Fakude

Zulu clan names starting with F

Read also

Haibo: Duduzile Zuma-Sambudla pokes fun at Premier Sihle Zikalala, Mzansi reacts

 • Fihlela

Zulu clan names starting with G

 • Gabela Lindamkhonto Mnungwa
 • Gama Shabangu Mbokane Mdluli Manyoni
 • Gamede Mkholwa Sebenzekhaya Mbede
 • Gasela Gazu Sibiya
 • Gcaba Thembela Nombela Mbuso
 • Gumede Gcaleka Mthembu* Mvelase
 • Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande
 • Gebashe Ngcaweni Mnguni
 • Gedeza Mnyandu Nongalaza Mpangazitha
 • Gina: Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi.
 • Gininda Nyembezi Shamase
 • Goba MbamboMagoza
 • Gobhozi Nyuswa Ngcobo Fuze
 • Gule Malambule Nselenduna
 • Guma Siyaya Mangena
 • Gumbi Ndandali Mlotshwa
 • Gumede Qwabe Mnguni Khondlo Yeyeye Phakathwayo
 • Gwacela Mbili Mhlanga
 • Gwagwa Mlambo Qunga Mphephethwa
 • Gwala, Nkondlwane
 • Gwamanda Yenga, Sochumase

Zulu clan names starting with H

 • Hadebe: Mthimkhulu Bhungane
 • Hlabisa: Ngotsha Mdinwa Songiya, Somfula
 • Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa
 • Hlela: Madlula, Hangala, Kunene
 • Hlengwa: Mashasha, Thoyana
 • Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence
 • Hlongwane: Ngwane, Sangweni, Zikhali
 • Hlophe: Thumbeza, Myeni, Sameya
 • Hlubi: Nkosi, Ludonga, Mavuso

Zulu clan names starting with J

 • Jali: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane
 • Jama: Dlamini, Mzizi, Sijadu
 • Jamile: Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele
 • Jele: Luvuno, Nonyana, Sokhwebula
 • Jili: Vilakazi
 • Jiyane: Mkhathini, Magolwana, Mahlinza

Read also

Unathi Nkayi Slams Duduzane Zuma: "How Does One Loot Responsibly?"

Zulu clan names starting with K

 • Khaba: Ngobese, Mqungebe
 • Khambule: Mlotshwa, Mncube
 • Khanyeza: Ngwane
 • Khanyile: Ngwane
 • Khathi: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya
 • Khawula: Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi
 • Kheswa: Nozulu, Mpangazitha
 • Khomo: Sibiya, Zamisa
 • Khoza: Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla
 • Khubisa: Nkomo Ncube
 • Khuboni: Maseko, Simelane
 • Khulu: Mbulaze, Mntungwa
 • Khuluse: Hlongwa, Gabhezi, Mdindela
 • Khumalo: Mabaso
 • Khumbuza: Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, Mnguni
 • Khwela: Ndulini
 • Khwane: Dlakela, Gugushe
 • Kubheka: Khathide, Sobote, Magononde
 • Kunene: Madonsela, Mtimande
 • Kweyama: Vezi, Dladla

Zulu clan names starting with L

 • Lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu.
 • Langa: Sothole, Ngwane, Mcwaye
 • Lembede: Ndima
 • Linda: Cebekhulu
 • Lukhele: Mdluli, Nzimande
 • Luthuli: Madlanduna, Mshibe
 • Luvuno: Malembe

Zulu clan names starting with M

 • Mabanga: Dlodlo, Langa, Mpangazitha
 • Mabaso: Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi
 • Mabhena: Musi, Mhlanya
 • Mabizela: Mshengu, Shabalala, Ndimande
 • Mabika: Dinane, Dinabantu
 • Mabuya: Msibi, Ndlondlo, Ngwenya, Mntimande
 • Mabuyakhulu: Ndiyema, Mdotshana
 • Mabuza: Ludonga
 • Made: Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela
 • Madela: Longode, Ndaba, Hhoyiyane
 • Madiba: Shinga
 • Madi: Ngalonde,
 • Madide: Phikela, Mawanda, Sompisi
 • Madinane: Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi, Lakaza.
 • Madlala: Mpumuza, Bhengu, Sishi,
 • Khabalidaka, Nodlomo
 • Madondo: Mnguni, Mnquhe
 • Madonsela: Kunene, Mntimande
 • Maduma: Mthiyane
 • Maduna: Mdlalose, Nyanda
 • Mafulela: Ndondakusuka Mafobo,
 • Mafuleka: Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!!
 • Magagula: Mthombeni
 • Magubane: Thole,
 • Nkomose, Sothole, Ndlandla
 • Magutshwa: Simelane
 • Magwaza: Yengwayo
 • Mahaye: Nodanga, Ntombela, Ntanzi
 • Mahlaba: Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi
 • Mahlalela: Maziya, Mcanco
 • Mahlangu: Mabhoko, Mbili, Phetha
 • Mahlinza: Jiyane, Zosongo, Mkhathini
 • Mahlobo: Sokhela, Nzuza
 • Majola: Macingwane, Mchunu
 • Majozi: Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe
 • Makhanya: Duze, Mnguni, Yeyeye
 • Makhaye: Shombela, Mdeke, Nyawokhulu
 • Makhathini: Mncwabe
 • Makhaza: Luvuno, Sokhela
 • Makhoba: Sengwayo, Ncwane
 • Makhunga: Phethela
 • Malevu: Vezi, Kunene , Ziqunde
 • Malinga: Mlotshwa, Vunisa, Zindela
 • Maluleka: Thomoyi
 • Mamba: Nkosi
 • Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande
 • Manqele: Duyaza, Phakathi, Ndaba
 • Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji
 • Manzini: Zungu
 • Maphalala: Khoza, Mtimande, Mavuso
 • Maphanga: Gumede, Ginindza
 • Maphisa: Mlambo, Sishange, Mabhedla
 • Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile
 • Masango: Ntusi, Mdluli
 • Maseko: Ngcamane, Khuboni
 • Mashaba: Ngungunyana, Phoseka
 • Mashinini: Guliwe, Bembe, Cindi
 • Masikane: Tiba
 • Masina: Mathebula, Mkholo
 • Masinga: Shobane, Njomane, Mangethe
 • Masilela: Mntambo, Mlondo
 • Masondo: Nyambose, Mpanza
 • Masuku: Nhlane, Ndwandwe
 • Mathaba: Mcambi, Mbuyazi
 • Mathe: Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha
 • Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu, Sodiza, Ntongadli
 • Mathebula: Masina, Mkholo, Mthombeni
 • Mathenjwa: Ndabezitha
 • Mathunjwa: Mvubu
 • Mathibela: Msuthu
 • Mathonsi: Shekimbuya
 • Mathwasa: Silangwe, Ntamonde
 • Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu
 • Mavuso: Ludonga, Mshengu, Shabalala
 • Mayise: Phakathi, Nkomoye, Nsele
 • Mayisela: Mhayise, Jibela, Mbonane
 • Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini
 • Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo Goba,
 • Magoza, Mdunge
 • Mbanjwa: Sokhela, Magujwa, Dindela
 • Mbatha: Shandu
 • Mbebe: Guliwe, Mashinini
 • Mbeje: Mbatha, Shandu
 • Mbhele: Khuboni, Godide, Ndlela
 • Mbhense: Mgwaba! Bhensela, Nsindane
 • Mbili: Khosini
 • Mbokazi: Donda, Sontuli, Hlumakazi
 • Mbonambi: Mbuyazi, Mabhodla
 • Mbongwa: Mbuyisa, Makhubo
 • Mbongwe: Sondisa, Maphanga
 • Mbotho: Nsindane, Mtolo, Mshikela
 • Mbuli: Mlawula
 • Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*
 • Mcambe: Mathaba
 • Mcanyana: Mayeza, Kholose, Mshiyane
 • Mchunu: Macingwane
 • Mcoyi: Gumede
 • Mdaka: Nhlabathi, Mdomula, Magezana
 • Mdakane: Mlangatshe
 • Mdladla: Thumbela, Mwelase
 • Mdlalose: Nyanda, Maduna, Dikane
 • Mdletshe: Ngomane, Msindazwe
 • Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo
 • Mdonswa: Nguse
 • Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo, Makhathini
 • Memela: Gambu, Msuthu, Nontuli
 • Meyiwa: Msomi, Gasa
 • Mfeka: Mzimela.
 • Mfusi: Thiyane
 • Mgcaleka: Mthembu, Mvelase
 • Mgenge: Maphahla
 • Mgobhozi: Mahlobo, Yeyeye
 • Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla
 • Mhlanga: Gwacela, Mbili
 • Mhlangu:
 • Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela
 • Mhlungu: Mthiya, Mwelase, Ngwane
 • Miya: Mzizi
 • Mjadu: Sonqandile, Mshikila, Ndlela
 • Mjwara: Mbelu, Mnangwe, Gubeshe
 • Mkhabela: Dlomo
 • Mkhatshwa: Nxumalo, Ndwandwe
 • Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa
 • Mkhize: Gubhela, Khabazela, Gcwabe
 • Mkhonza: Mhlongwane, Ngwane
 • Mkhulisi:
 • Mkhumbuzi: Magaya, Cele
 • Mkhungo: Lango, Sodi
 • Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase
 • Mlaba: Ximba, Mabhoyi
 • Mlambo: Gubhuza, Ndlanzi, Magaye
 • Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda
 • Mlawu: Nzamela
 • Mlondo: Mgenge, Mntambo
 • Mncube: Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha
 • Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini
 • Mngadi: Madlokovu, Ngema
 • Mngoma: Cenge, Mkhongisa
 • Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka
 • Mnikathi: Gcwensa, Khaphela
 • Mnisi: Mvulani, Nkophe
 • Mnomiya: Gininda, Shezi
 • Mnqayi: Mashiya, Linda Nsele
 • Mntambo: Mlondo, Vezi, Masilela, Jiyane
 • Mnyandu: Mpangazitha, Bhedleni
 • Mnyoni: Dlamane
 • Motha: Mvulane
 • Mtolo: Nsindane, Mboko
 • Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda
 • Mpila: Delwayo
 • Mpofana: Ntombela
 • Mpungose: Khuba, Gawozi, Phahla
 • Mpunzana: Mpanza
 • Mqadi: Mbuyisa
 • Msane/Msani: Vangisa, Mvuna, Majoka
 • Mseleku: Duma, Lwandle, Mthombeni
 • Msibi: Ndlondlo, Guliwe
 • Msimang: Thabizolo, Nonkosi
 • Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi
 • Msweli: Nxele, Seme, Nongalo
 • Mthabela: Chibi, Mlotshwa
 • Mthalane: Weza
 • Mthanti: Mnyaka, Mthiyane, Ntsele
 • Mthembu: Mvelase, Mkhulisi
 • Mthethwa: Jobe, Nyambose, Masondo
 • Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane
 • Mthiya: Zubane, Mbatha Mthiyane
 • Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi
 • Mthombeni: Magagula
 • Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla
 • Mvubu: Mgasela, Mdluli, Mathunjwa
 • Mvula: Duma
 • Mvuyana: Khumbuza, Cele
 • Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele
 • Mwandla: Nqumela, Magange
 • Msweli: Dubandlela
 • Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha
 • Mzila: Mawewe
 • Mzileni: Nyawose
 • Mzimela: Mnguni, Dimbani
 • Mzizi: Dlamini
 • Mzobe: Lamula, Phohlo
 • Mzolo: Dlangamandla, Gasa, Mbungela
 • Mzoneli: Phingoshe, Msomi
 • Mzulwini: Gcwensa, Shozi, Ndimande

Read also

Throwback: Siphiwe Tshabalala shares sweet photo with former Kaizer Chiefs teammates

Zulu clan names starting with N

 • Nala: Gwija, Mhlophe
 • Ncala: Njiki, Maphanga
 • Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma
 • Ncanana: Mathe, Thenjwayo, Mzilankatha
 • Ncongwane: Nkwakha
 • Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane
 • Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa
 • Ndawo: Yamela, Khoza, Khobeni, Mphahlwa
 • Ndawonde: Zitha
 • Ndebele: Mazankosi, Vanande
 • Ndima: Lembede
 • Ndimande: Gcwensa, Mzulwini
 • Ndlala: Khezokhulu, Tukane, Mlalane
 • Ndlangamandla: Mphazima
 • Ndlanzi: Hadebe, Bhungane, Mthimkhulu
 • Ndlanya: Mjoli, Mbekwa
 • Ndlela: Bayeni, Sompisi, Godide, Mphemba
 • Ndlovu: Gatsheni, Boyabenyathi
 • Nduli: Khwela
 • Ndulini: Khwela, Sithombo
 • Nene: Sithenjwa, Ngema
 • Ngcamu: Mncube, Mzilankatha
 • Ngcemu: Makhathini, Xulu, Donda
 • Ngcobo: Mavela, Fuze, Mapholoba, Mbili
 • Ngema: Mngadi, Ntusi, Nene
 • Ngiba: Mlungwana, Zikhungwini
 • Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo
 • Ngobese: Mqungebe, Donda, Mthinti
 • Ngonini: Mlawu
 • Ngubane: Mbomvu
 • Ngubeni: Nkomo
 • Ngwenya: Mtimande
 • Ngwazi: Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa
 • Nhlanhla: Mncube Nhlapho: Sigegede, Mwelase
 • Nhleko: Mgilija, Mncwango
 • Nhlengethwa: Msuthu
 • Nkabinde: Mcusi, Mzizi
 • Nkonyeni: Chibini, Khanyayo
 • Nkosi: Dlamini
 • Nkumane: Zitha
 • Nkwanyana: Zikode
 • Njapha: Soduba, Vabaza, Siyeshe
 • Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo
 • Nsele: Linda, Hadebe
 • Nsibande: Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela
 • Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu
 • Ntenga: Duma
 • Ntombela: Mahlobo, Mpangazitha
 • Ntuli: Mphemba, Mbhele
 • Ntshangase: Mgazi, Biyela, Menziwa
 • Ntshalintshali: Phathwayo
 • Ntshingila: Dlabane
 • Ntshiza: Mtolo, Dlangamandla
 • Nxamalala: Zuma
 • Nxasana: Nonduma, Bele, Sikhonza
 • Nxele: Sweli, Semi, Msweli
 • Nxumalo: Ndwandwe, Mlaba, Mkhatshwa
 • Nyandeni: Gasela, Khukhuza, Mashobane
 • Nyawo: Dumakude, Mlaba
 • Nyembe: Thwala, Siwela
 • Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali
 • Nyide: Ndabase, Mahulube
 • Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba
 • Nzama: Zukula, Chamane, Wosiyane
 • Nzima: Phakathi
 • Nzimande: Mphephethwa, Mdluli, Mdlobhiya, Mangcamane
 • Nzimase: Sishi
 • Nzuza: Mshazi, Mahlobo

Read also

Evidence Makgopa's age, family, Bafana Bafana, stats, goals, salary

Zulu clan names starting with P

 • Phakathi: Mncwango, Sigagu, Juqula
 • Phewa: Mvelase
 • Phoswa: Nyoni, Gengeshe
 • Phungula: Mdlovu

Zulu clan names starting with Q

 • Qwabe: Gumede

Zulu clan names starting with S

Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi

 • Sangweni: Hlongwane, Ngwane, Zikhali
 • Seme: Mbuyazi, Msweli
 • Shabane: Mboyisa, Mlinga
 • Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…
 • Shabalala: Mshengu
 • Shabangu: Mbhele, Gama, Ntuli
 • Shandu: Mbatha, Mthiya
 • Shange: Dumakude, Mdima
 • Shangase: Shuku
 • Shazi: Zindela, Cebekhulu
 • Shelembe: Maphalala, Mzamela
 • Shezi: Dlaba
 • Shinga: Ndelu, Blose, Madziba
 • Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa
 • Shoyisa: Mnqayi
 • Shozi: Mthiya
 • Sibaya: Thango, Gotsholo
 • Sibeko: Maziya, Mkhabela
 • Sibisi: Mahlase, Bhovungana, Gamede
 • Sibiya: Ndaba, Sotobe
 • Sikhakhane: Mathula, Nzimase
 • Sikhosana: Ncama, Msamkhulu, Somboni
 • Sikobi: Ngwenya
 • Simelane: Magutshwa
 • Sithole: Mondise, Jobe
 • Siyaya: Guma, Mangena
 • Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo
 • Sokhulu: Mthiyane

Zulu clan names starting with T

 • Thabethe: Mangede
 • Thango: Sibaya, Jiyane
 • Thela:
 • Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina
 • Thembela: Nombela, Gcaba
 • Thenjwayo: Nsibande, Gabadela
 • Thwala: Mnyamande, Nyembe, Motha,
 • Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene
 • Thusini: Donda, Manqele, Mnguni, Mlaba

Read also

Teboho Tsotetsi: What we know about the father of Tembisa 10

Zulu clan names starting with W

 • Wanda: Mathetha, Mphankomo
 • Wela: Yeye
 • Weza: Mthalane Kweyama, Mnembe
 • Vilakazi: Mphephethwa, Jili, Binda
 • Vumase:Sikhumbane, Mfumu

Zulu clan names starting with V

 • Vumisa: Nkala
 • Vundla: Gigaba

Zulu clan names starting with X

 • Xaba: Nonkosi
 • Xala: Gubulundu, Mbanjwa, Zizi, Dlamini
 • Xhakaza: Bhengu, Nondela
 • Ximba: Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi
 • Xolo: Msuthu, Ntamonde, Thusi
 • Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba

Zulu clan names starting with Y

 • Yengwa: Gwamanda, Sondini
 • Yeni: Shibase, Zondi

Zulu clan names starting with Z

 • Zaca: Msenti Majila
 • Zakwe: Cebisa, Mdlolo,
 • Zama: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane
 • Zibani:Zikhonjwa, Nontanda
 • Zikhali: Sangwani, Hlongwane, Ngwane
 • Zincume: Mhlongo, Njomane
 • Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu
 • Zimu: Mtuswa, Mbhodwe Biyase, Khathini
 • Zitha: Ndawonde
 • Zondi: Nondaba, Gagashe, Luqe
 • Zondo: Mthiyane
 • Zubane: Mthiya, Zikhonjwa
 • Zuke: Mbhedu, Bikelwayo
 • Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi,
 • Zungu: Manzini
 • Zwane: Mangethe! Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto

As you consider the different Izithakazelo ZakwaZulu, which is the identity of the Zulu people, you will appreciate that every people have an origin. This is what keeps communities around the world together. A sense of identity that is unique to them.

Read also

Stian Bam: ouderdom, vennoot, liefde, vrou

READ ALSO: 200+ Zulu names for boys and girls

Briefly.co.za published the list of more than 200 Zulu names for boys and girls. The majority of African tribes and countries give their children names that have rich meanings. Similarly, Zulu names have different meanings that could be derived from the time of birth, an emotion, and many other significant factors. Read more in the article.

Source: Briefly News

Online view pixel